T-Shirts - Men's

Nikau Kai - Chariots Tee - Asphalt
Nikau Kai - Chariots Tee - Asphalt $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai sea more womens
Nikau Kai sea more womens $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Stay True
Nikau Kai - Stay True $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - Words To Live By Tee
Nikau Kai - Words To Live By Tee $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Tipi Tee - Heather Navy
Nikau Kai - Tipi Tee - Heather Navy $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Tipi Tee - Asphalt
Nikau Kai - Tipi Tee - Asphalt $ 30.00
Quick Shop

Nikau Kai - Tools of the Trade
Nikau Kai - Tools of the Trade $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - El Pelicano - Vintage Red
Nikau Kai - El Pelicano - Vintage Red $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - El Pelicano - Royal
Nikau Kai - El Pelicano - Royal $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - The Journey
Nikau Kai - The Journey $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Safe Harbor Tee - Grass
Nikau Kai - Safe Harbor Tee - Grass $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Safe Harbor Tee - Royal
Nikau Kai - Safe Harbor Tee - Royal $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - Fly Away - Men's
Nikau Kai - Fly Away - Men's $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Sunset Tee - Royal
Nikau Kai - Sunset Tee - Royal $ 30.00 - Sold Out
Quick Shop
Nikau Kai - Sunset Tee - Asphalt
Nikau Kai - Sunset Tee - Asphalt $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - Anchor Tee
Nikau Kai - Anchor Tee $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Bear Tee - Royal
Nikau Kai - Bear Tee - Royal $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Bear Tee - Machiatto
Nikau Kai - Bear Tee - Machiatto $ 32.00 - Sold Out
Quick Shop

Nikau Kai - Stand Strong Tee
Nikau Kai - Stand Strong Tee $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Knee High Tee - Royal
Nikau Kai - Knee High Tee - Royal $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Quiver - Heather Grey
Nikau Kai - Quiver - Heather Grey $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - Travel Tee - Royal
Nikau Kai - Travel Tee - Royal $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Travel Tee - Grass
Nikau Kai - Travel Tee - Grass $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - R Aloha
Nikau Kai - R Aloha $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - Sunrise Tee - Grass
Nikau Kai - Sunrise Tee - Grass $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Sunrise Tee - Royal
Nikau Kai - Sunrise Tee - Royal $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Glassy - Asphalt - Men's
Nikau Kai - Glassy - Asphalt - Men's $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - Wave Form Tee - Vintage Red
Nikau Kai - Wave Form Tee - Vintage Red $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Wave Form Tee - Navy
Nikau Kai - Wave Form Tee - Navy $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Modern Adventure - Royal
Nikau Kai - Modern Adventure - Royal $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - Op Tee - Aqua - Men's
Nikau Kai - Op Tee - Aqua - Men's $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Kraken
Nikau Kai - Kraken $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Boards Tee - Machiatto
Nikau Kai - Boards Tee - Machiatto $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - El Verano - Royal
Nikau Kai - El Verano - Royal $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Ray Tee - Royal
Nikau Kai - Ray Tee - Royal $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai x Team USA / SUP- Logo
Nikau Kai x Team USA / SUP- Logo $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai x Team USA / SUP - Surfing
Nikau Kai x Team USA / SUP - Surfing $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Pray For Sandbars Tee
Nikau Kai - Pray For Sandbars Tee $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Stars LS Tee
Nikau Kai - Stars LS Tee $ 50.00
Quick Shop

Nikau Kai - Cali Made L/S Tee
Nikau Kai - Cali Made L/S Tee $ 50.00
Quick Shop
Nikau Kai - Stars L/S Tee - Heather Grey
Nikau Kai - Stars L/S Tee - Heather Grey $ 50.00
Quick Shop
Nikau Kai - Single Shot
Nikau Kai - Single Shot $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - Muy Bueno
Nikau Kai - Muy Bueno $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Free-Flow - Men's
Nikau Kai - Free-Flow - Men's $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - 1140 Highland Tee
Nikau Kai - 1140 Highland Tee $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - Keep It Simple
Nikau Kai - Keep It Simple $ 34.00
Quick Shop
Nikau Kai - Prime Meridian
Nikau Kai - Prime Meridian $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Local Vagabond
Nikau Kai - Local Vagabond $ 34.00
Quick Shop